Dokumenty

Správy o činnosti združenia

Odporúčané do pozornosti

Akademický cloud

Prezentácia k vládnemu cloudu – Dr. Ing. Peter Kucer, MBA, riaditeľ cloudovej kancelárie na Úrade podpredsedu vlády SR

Z panelovej diskusie na tému „Univerzita budúcnosti“ – predkonferenčná aktivita konferencie UNINFOS 2019 – 6. 11. 2019

Z diskusie s odborníkmi na tému: Koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (25. 10. 2017):

Pre študentov:

Zápisnice z rokovaní

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Zápisy z významných podujatí:

Archív zápisov

Materiály k Portálu VŠ

V roku 2017 kolegovia z pracovnej skupiny Portál VŠ navštívili niekoľko vysokých škôl za účelom lepšej propagácie Portálu VŠ a s ním súvisiacich modulov.

Pre tých, ktorí sa rozhodli pripojiť sa k vysokým školám, ktoré pochopili jeden z významov Portálu VŠ, a to vkladať informácie iba raz a niekoľkonásobne ich využiť, sme pripravili príručku, ktorá môže pomôcť.

Nájdete ju tu.

Licencie

Licencovanie produktov ADOBE pre členov EUNIS-SK bolo predĺžené do februára 2023

Licencovanie produktov ADOBE pre členov EUNIS-SK bolo predĺžené do februára 2022

Zo seminára k produktom Adobe

30.11 od 10-12,00 sa v Informačnom centre Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline konal seminár k licencovaniu produktov Adobe  e-konferenčnou formou.

Adobe – číslo licenčnej zmluvy

Názov organizácie: EUNIS Slovakia
VIP Číslo: F7CE3DAB44A69D47324A Dátum výročia:
15.-február-2023 PST VIP Vybrať úroveň zľavy: 3