Dobrý deň

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať !

Sídlo

Prešovská univerzita v Prešove
Centrum výpočtovej techniky
Ul. 17. novembra 6600/1
080 01 Prešov

Emailová adresa

E-mail: office@eunis.sk
Webové sídlo: https://www.eunis.sk/
Telefón: +421 51 7570 191

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 4 000 926 805 / 3100
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN SK31 3100 0000 0040 0092 6805
IČO: 31784941, DIČ: 2022246875

Kontaktujte nás