Pracovné skupiny

Názov skupinyE-mailKoordinátor
Portál VŠps_portalvs@eunis.skRNDr. Darina Tothová, PhD.
Centrálna elektronická prihláškaps_ep@eunis.skRNDr. Darina Tothová, PhD.
Centrálny register študentovps_crs@uniag.skIng. Juraj Fabuš, PhD.
Preukazy študentov a a zamestnancov vysokých škôlPS-preukazy@eunis.skIng. Róbert Orenič
Informačná bezpečnosťIB@eunis.skJUDr. RNDr. Pavol Sokol, PhD.
Databáza e-kurzov (DEKa)ps_deka@eunis.skIng. Ľubica Šemeláková
Celoživotné vzdelávanieps_cv@eunis.skMgr. Radomíra Gregáňová, PhD.
Register tém záverečných prácps_zv@eunis.skIng. Eva Oláhová, PhD.
Sledovanie kariéry a ďalšieho vzdelávania absolventov VŠps_absolvent@eunis.skIng. Mária Škulecová
Elektronické poradenstvo pri výbere vysokej školy a ďalšieho vzdelávaniaps_elpor@eunis.skDoc. Ing. Klára Hennyeyová, PhD.
   
História  
– 2003