Fotogaléria

2019

SIT 2019 (13. 2. 2019), videozáznam

Zo stretnutia so zástupcom firmy Oracle

2018

Vzdelávanie a súvisiace služby (18.10.2018)

2017

Konferencia Informačné technológie pre vysoké školy (18.-19.5.2017)
Slávnostné Valné zhromaždenie EUNIS-SK (18.5.2017)
Zasadnutie pracovnej skupiny Informačná bezpečnosť (10.5.2017)
Z rokovania Predsedníctva EUNIS-SK (17.2.2017)

2015

UNINFOS 2015
Podpis Memoranda o spolupráci EUNIS-SK a EUNIS-CZ
Zo seminára Firmy 2015/1
Zo seminára Firmy 2015/2