Členovia

Riadni kolektívni členovia

Ekonomická Univerzita v Bratislave – Ing. Martin Novák, Ing. Andrej Nemec
Katolícka univerzita v Ružomberku – Ing. Vendelín RužičkaIng. Rudolf Kollár
Prešovská univerzita v Prešove – Ing. Vladimír PisarskýIng. Oleg Tkáč, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – RNDr. Darina Tóthová, PhD., Ing. Ľuboš Határ
Slovenská technická univerzita v Bratislave – prof. Ing. Pavol Horváth, PhD., Ing. Eva Slabejová Tarová
Slovenská zdravotnícka univerzitaRadoslav Suchár, Ing. Milan Jankovič
Technická univerzita v Košiciach – doc. Ing. Martin Chovanec, PhD., Ing. Marta Dupkalová
Technická univerzita vo Zvolene – Ing. Jana NámešnáMgr. Svetlana Hanzelyová
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – Ing. Peter Franko, doc. Ing. Jozef Majerík, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave – Ing. Jozef Koricinadoc. Ing. Milan Pokorný, PhD.
Univerzita J. Selyeho – Mgr. Péter Zakar, Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD. 
Univerzita Komenského v Bratislave – Ing. Pavel Beňo, Ph.D., MBA, doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – RNDr. Július Jenis, PhD. RNDr. Ján Skalka, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Mgr. Jozef Siláči, Bc. Martin Miklík
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Ing. Jozef JantošovičRNDr. Radovan Engel, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Mgr. Andrej Brník, PhD., Mgr. Matej Lackovič, MBA
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie – Ing. Róbert SchréterMgr. Matej Roško
Vysoká škola múzických umení v Bratislave – Mgr. Michal Lenhart
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave – RNDr. Pavol Bukovendoc. Ing. Štefan Klein, akad. soch.
Žilinská univerzita v Žiline doc. Ing. Michal Koháni, PhD.Ing. Róbert Orenič