Konferencie a semináre

Konferencie pre manažmenty VŠ

Európska konferencia pre rektorov

Konferencia pre manažmenty VŠ – JASNÁ (Hotel Družba), 29. -30. september 2008

Workshop pre manažmenty vysokých škôl – UPJŠ v Košiciach, 2014

Konferencie EUNIS

EUNIS 1995 Düsseldorf, Germany
EUNIS 1996 Manchester, UK
EUNIS 1997 Grenoble, France, September 3-5
EUNIS 1998 Praha, Czech Republic, 21-22 September
EUNIS 1999 Helsinki, Finland, 7-9 June
EUNIS 2000 Poznań, Poland, April 13-14
EUNIS 2001 Berlin – March 28-30, Berlin, Germany, Humbold university
EUNIS 2002 Porto – June 19-22, Porto, Portugal
EUNIS 2003 Amsterdam – July 2 – 4th, Amsterdam, Netherlands
EUNIS 2004 Bled, Ljubljana – June 29 – July 2, Bled, Ljubljana, Slovenia
EUNIS 2005 Manchester – June 21-24, Manchester, United Kingdom
EUNIS 2006 Tartu – June 28-30, Tartu, Estonia
EUNIS 2007 Grenoble, France, June 27-29
EUNIS 2008 Aarhus, Denmark, June 23-26
EUNIS 2009 Santiago de Compostela, Spain June 23-26
EUNIS 2010 Warsaw, Poland June 23-25
EUNIS 2011 Dublin, Ireland June 15-17
EUNIS 2012 Vila Real, Portugal June 20-22
EUNIS 2013 Riga, Latvia June 12-14
EUNIS 2014 Umeå, Sweden June 11 – 13
EUNIS 2015 Abertay University, Scotland
EUNIS 2016, Thessaloniki, Greece
EUNIS 2017, Münster, Germany, 7 – 9 June 2017
EUNIS 2018 Paris, 6th-8th June, 2018, France
EUNIS 2019 Trondheim, 5-7 June 2019, Norway
EUNIS 2020, Helsinky, 8-12 June 2020, Finland
EUNIS 2021, Athens, 9.-11.6.2021, Greece

Rôzne konferencie a semináre EUNIS-CZ

2016

eLearning 2016: Hradec Králové, 2. – 3. 11. 2016
Informačné technológie pre prax: Ostrava, 13. – 14. 10. 2016
MoodleMoot.cz 2016: Olomouc, 18. – 19. 10. 2016


2017

Súťaž a konferencia eLearning
Pozvánka na IT4P – Information Technology for Practice 2017

Rôzne konferencie a semináre EUNIS-SK

2010

Ako zefektívniť chod IT infraštruktúry v univerzitnom prostredí

Program

2012

Oracle pre moderné univerzitu 18.12.2012


2013

Informačná bezpečnosť v prostredí vysokých škôl a jej legislatívne aspekty 20.5.2013

Zasadnutie pracovných skupín k novým modulom Portálu VŠ 26.6.2013

Pracovné podujatia združenia EUNIS-SK a posedenie pri predvianočnej kapustnici: workshop firmy Microsoft a prednáška k metodike e-vzdelávania 4.12.2013

Empowering European universities for online teaching and learning, the modernisation agenda of the European Commission and where universities go towards 2020/2030, the action Opening Up Education from the European Commission 10.12.2013


2014

SIT 2014

Workshop pre manažmenty vysokých škôl z príležitosti 20. výročia konania konferencií UNINFOS 27.10.2014


2015

SIT 2015

Stretnutie pracovných skupín Portálu VŠ 17.6.2015

Portál VŠ, CRŠ, KA 18.6.2015

FIRMY 2015/1 23.4.2015

FIRMY 2015/2 3.6.2015


2016

SIT 2016

Seminár k produktom Adobe a spôsoby licencovania pre členov združenia EUNIS


2017

Informačné technológie pre vysoké školy
Konferencia z príležitosti 20. výročia založenia EUNIS-SK
Fotogaléria
Videogaléria


2018

Sieťové a informačné technológie 2018

seminár sa koná ako sekcia konferencie Medzinárodné vedecké dni 2018


2019
Sieťové a informačné technológie 2019

Seminár sa konal pod záštitou rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.

2020

Sieťové a informačné technológie 2020

Seminár SIT 2020 ako súčasť Medzinárodných vedeckých dní prebehol online. Videozáznam.

Súťaže

E-learning v praxi Košice 2005

Konferencie a súťaže E-learning v Hradci Králové

Ďalšie zaujímavé konferencie

Konferencie na Portáli VŠ

Konferencie EUNIS-CZ

Iné konferencie 2017:

IBM

Z archívu:

E-learning Hradec Králové 2006
ICETA
MoodleMoot