Podujatia

Konferencie a podujatia združenia EUNIS-SK

Zoznam podujatí

Názov podujatia
21. September 2009 – 10:00 – 22. September 2009 – 18:00Stretnutie pracovných skupín projektov, pilotných riešiteľov projektu Elektronizácia prihlasovania na VŠ a zasadnutie Výkonného výboru združenia EUNIS-SK
25. August 2009 – 9:30Školenie: Použitie výmenných formátov medzi Portálom VŠ a informačnými systémami VŠ
28. January 2009 – 9:00Školenie produktov firmy VMware