Kategória Oznamy

UNINFOS 2022 (14.-15.12.2022) – zmena formátu v roku 2022

UNINFOS 2022 Pripravovaná výročná konferencia UNINFOS 2022, ktorej súčasťou mali byť oslavy 25. výročia založenia združenia EUNIS-SK, sa prekladá na 1. polovicu roku 2023. Bližšie informácie budú oznámené na zasadnutí VV združenia EUNIS-SK. V termíne pôvodnej konferencie, a to 14.…