Voľby 2022: Kandidáti na členov Predsedníctva EUNIS-SK

Vyjadrenia kandidátov

Na funkciu prezidenta združenia EUNIS-SK kandidatúru prijal:

Ing. Vladimír Pisarský, riaditeľ Centra výpočtovej techniky Prešovskej univerzity v Prešove

==================================================================

Na funkciu viceprezidenta združenia EUNIS-SK kandidatúru prijali:

Ing. Jozef Koricina, riaditeľ Centra informačných systémov Trnavskej univerzity v Trnave
Ing. Vladimír Pisarský, riaditeľ Centra výpočtovej techniky Prešovskej univerzity v Prešove – v prípade nezvolenia za prezidenta združenia

==================================================================

Na funkcie členov Predsedníctva kandidatúru prijali:

Ing. Martin Chovanec, riaditeľ Ústavu výpočtovej techniky Technickej univerzity v Košiciach
Ing. Jozef Koricina, riaditeľ Centra informačných systémov Trnavskej univerzity v Trnave – v prípade nezvolenia za viceprezidenta združenia
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., prorektor Žilinskej univerzity v Žiline
Ing. Vladimír Pisarský, riaditeľ Centra výpočtovej techniky Prešovskej univerzity v Prešove – v prípade nezvolenia za prezidenta združenia alebo viceprezidenta združenia
Ing. Jozef Siláči, riaditeľ Ústavu automatizácie a komunikácie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

==================================================================

Volby