admin admin

admin admin

Zo stretnutia prac. skupín Portálu VŠ

17. 6. 2015 sa konalo stretnutie pracovných skupín Portálu VŠ. Informácie o obsahu stretnutia sa nachádzajú v zápise zo stretnutia (príloha č.1).Úvodná prezentácia. Stretnutia sa zúčastnili všetci prihlásení účastníci. Fotodokumentácia.

Konal sa prac. seminár Portál VŠ, CRŠ, KA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu v spolupráci so združením EUNIS–SK zorganizovalo pracovné stretnutie k problematike vybraných informačných systémov v oblasti vysokého školstva. Pracovné stretnutie sa konalo 18. 6. 2015 pod názvom…

EUNIS-SK udelil 2. cenu v súťaži eLearning

V dňoch 11.-12.11.2015 sa uskutočnil 15. ročník súťaže eLearning na FIM UHK v Hradci Králové. EUNIS-SK v zastúpení jeho prezidentky Dariny Tothovej udelil 2. cenu združenia Zuzane Bezdíčkovej a Linde Pospíšilovej za kurz PODPORA KOMUNIKACE VĚDECKÝCH VÝSTUPŮ V ANGLICKÉM JAZYCE. Blahoželáme!!! Výsledky súťaže.