Zo zasadnutia Predsedníctva a stretnutia na MŠVVaŠ SR

30. 9. 2019 sa stretlo Predsedníctvo združenia EUNIS-SK v Bratislave.

Zápis