Výsledky volieb 2024

Dňa 12. 6. 2024 sa uskutočnili na zasadnutí Výkonného výboru združenia EUNIS-SK voľby za Prezidenta, Viceprezidenta a členov Predsedníctva združenia EUNIS-SK. Zasadnutie prebiehalo prezenčne a online v prostredí ZOOM.

Z 20. oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 14 zástupcov vysokých škôl v združení EUNIS-SK, členov Výkonného výboru združenia.

Zloženie Predsedníctva združenia EUNIS-SK:

Prezident: Ing. Vladimír Pisarský, riaditeľ Centra výpočtovej techniky Prešovskej univerzity v Prešove

Viceprezident: Mgr. Michal Lenhart, Vysoká škola múzických umení v Bratislave; vedúci oddelenia CIT UK

Členovia:

Mgr. Jozef Siláči, riaditeľ Ústavu automatizácie a komunikácie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ing. Pavel Beňo, Ph.D., MBA, riaditeľ CIT UK Bratislava Univerzita Komenského Bratislava
doc. Ing. Martin ChovanecPhD., riaditeľ Ústavu výpočtovej techniky Technickej univerzity v Košiciach

Správa Volebnej komisie