Návrhy kandidátov za členov Predsedníctva združenia EUNIS-SK 2024

Do 12. 5. 2023 prišli 3 návrhy.

Sumarizácia návrhov na členov Predsedníctva združenia EUNIS-SK v abecednom poradí:

Návrh kandidátov na prezidenta:

Ing. Vladimír Pisarský – 2
Mgr. Jozef Siláči – 1

Návrh kandidátov na viceprezidenta:

Ing. Jozef Jantošovič – 1
Ing. Jozef Koricina – 1
Mgr. Michal Lenhart – 1

Návrh kandidátov na ďalších členov Predsedníctva:

Ing. Pavel Beňo, Ph.D.,MBA – 2
doc. Ing. Martin Chovanec, PhD. – 2
Ing. Jozef Jantošovič – 2
doc. Ing. Michal Koháni, PhD. – 1
Ing. Jozef Koricina – 1
Ing. Jana Námešná – 1
Mgr. Jozef Siláči – 2

Kto z kandidátov prijal kandidatúru, bude známe v priebehu niekoľkých dní.