Výzva na zaslanie návrhov kandidátov na členov Predsedníctva EUNIS-SK

Výzva na zaslanie návrhov kandidátov na členov Predsedníctva združenia EUNIS-SK:

Dovolujem si vyzvat clenov VZ EUNIS-SK o zaslanie navrhov kandidatov v termine do 15.01.2022 na funkcie:

– prezidenta zdruzenia,
– viceprezidenta zdruzenia,
– 3 clenov Predsednictva zdruzenia.
********
Navrhy je potrebne zaslat na adresu Volebnej komisie (VK): volby@eunis.sk

Realizacne poznamky ku kandidaturam podla Stanov zdruzenia a zauzivanych zvyklosti zdruzenia:

  • podla Stanov zdruzenia kandidat na prezidenta a viceprezidenta zdruzenia sa voli len z clenov Vykonneho vyboru zdruzenia,
  • na kazdu volenu funkciu sa kandidati navrhuju zvlast, jeden kandidat moze kandidovat aj na vsetky volene funkcie, len je ho potom potrebne uviest v navrhu pri kazdej z funkcii osobitne,
  • ak niekto z navrhovanych kandidatov na clena Predsednictva je pri volbach zvoleny na funkciu prezidenta alebo viceprezidenta, vyluci sa v procese volieb zo zoznamu kandidatov na dalsich clenov Predsednictva,
  • zakladna uloha VK je kandidatov oficialne zaevidovat, overit ich pripustnost v zmysle Stanov a zistit ich suhlas s kandidaturou. VK si zvoli zo svojich clenov predsedu VK, ktory bude za komisiu tlmocit vystupy,
  • ak VK bude mat v stanovenom termine aspon jedneho kandidata na prezidenta a aspon jedneho na viceprezidenta, ako aj dostatok kandidatov na stanoveny pocet 3 clenov Predsednictva, v sulade so Stanovami moze nasledne zastupujuci prezident zvolat Vykonny vybor, na ktorom prebehnu samotne volby.

Zvolanie Vykonneho vyboru zdruzenia EUNIS-SK z dovodu konania volieb:
 
V pripade, ze Volebna komisia (VK) potvrdi dostatocny pocet kandidatov na vsetky volene funkcie, zvolam do konca januara 2022 online zasadnutie Vykonneho vyboru. Predbezne bol termin navrhnuty na stvrtok 27.01.2022 vo vecernych hodinach. Pre technicke zabezpecenie volieb na poslednom VZ odznela oficialna ponuka zo strany Zilinskej univerzity na zabezpecenie softverovej podpory na tajne online hlasovanie clenov Vykonneho vyboru.

Formulár na zaslanie návrhu na kandidátov na členov Predsedníctva EUNIS-SK


S uctou

Vladimír Pisarsky
****************************
Presovska univerzita v Presove
Centrum vypoctovej techniky
Ul. 17. novembra 1
080 01 Presov