Stretnutie Predsedníctva združenia EUNIS-SK s predstaviteľmi CVTI a MŠVVaŠ SR – sekciou informatiky.

20. 3. 2018 sa konali 2 stretnutia členov Predsedníctva združenia EUNIS-SK, a to

1. S generálnym riaditeľom CVTI SR prof. RNDr. Jánom Turňom, CSc.

2. S generálnym riaditeľom sekcie informatiky MŠVVaŠ SR RNDr. Branislavom Balážom a Mgr. Martinom Horňákom.

Zápis