Správy

Správy

Výsledky volieb 2024

Združenie EUNIS-SK oslávilo 25. výročie svojho vzniku

Consultancy workshop in Barcelona – outputs

Podpísané Memorandum so spoločnosťou ALVAO, novým podporujúcim členom EUNIS-SK

Digitálny ekosystém pre vzdelávanie

Informácie zo zasadnutia Predsedníctva ku konferencii UNINFOS 2022

Spolupráca EUNIS-SK a EUNIS-CZ obnovená Memorandom o spolupráci

Hlavná konferencia EUNIS-CZ – Špindlerův Mlýn 2022 a 25. výročie združenia EUNIS-CZ

Konal sa 21. ročník konferencie Sieťové a informačné technológie

Informácie prezidenta združenia k aktivitám združenia EUNIS-SK (apríl – máj 2022)

EUNIS-SK bol súčasťou úspešnej konferencie DIVAI 2022

Na významnom poste MIRRI Peter Kopáč

Výsledky volieb 2022

Konalo sa Valné zhromaždenie združenia

Opustil nás Jožko Kšiňan

Víťazi súťaže eLearning

Nové Predsedníctvo združenia

Výsledky prieskumu po konferencii UNINFOS 2019

IT v praxi – online prednáška pre študentov a zamestnancov vysokých škôl

Zúčastnili sme sa on-line konferencie Medzinárodné vedecké dni v sekcii Sieťové a informačné technológie

Prvé zasadnutie Predsedníctva združenia EUNIS-SK od konania Valného zhromaždenia

Nové Predsedníctvo EUNIS-SK a Dozorná rada

Odišiel Prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.

Zo zasadnutia Predsedníctva a stretnutia na MŠVVaŠ SR

Zasadalo Predsedníctvo združenia – 20. 9. 2019

Extrapolácie 2019 – História a budúcnosť IT na Slovensku

Stretnutie so zástupcami firmy Oracle

Licencovanie produktov ADOBE pre vysoké školy, ktoré sú členmi EUNIS-SK

Zo seminára SIT 2019

Stretnutie s predstaviteľmi exekutívy SR

Blahoželali sme akademikovi Ivanovi Planderovi

Zasadalo Predsednícto EUNIS-SK 11.10.2018

Zo seminára Vzdelávanie a súvisiace služby

Stretnutie Predsedníctva združenia EUNIS-SK s predstaviteľmi CVTI a MŠVVaŠ SR – sekciou informatiky.

Z rokovania Predsedníctva EUNIS Slovensko na MŠVVaŠ SR

Konferencia EUNIS 2017 v Münster, Germany

Preberanie dát z Portálu VŠ

Slávnostné Valné zhromaždenie EUNIS-SK

Informačné technológie pre vysoké školy – 20 rokov spoločnej cesty na podporu rozvoja IT na slovenských VŠ

Uskutočnilo sa prvé stretnutie pracovnej skupiny Informačná bezpečnosť

Spravodaj Portálu VŠ

Vylosované poradie firiem na konferenciu Informačné technológie pre vysoké školy

Zborník z konferencie UNINFOS 2016

Zo seminára k produktom Adobe

Cena EUNIS-SK z konferencie eLearning v Hradci Králové na Trnavskej univerzite

Zúčastnili sme sa rokovania na sekcii informatiky MŠVVaŠ SR

Blahoželali sme k 20. výročiu EUNIS-CZ

Rokovanie na MŠVVaŠ SR

Rokovanie o spolupráci EUNIS-SK a SLOVAK IT KLASTER

Z konferencie UNINFOS 2015 na FZ SZU v Banskej Bystrici

Konal sa seminár SIT 2015

EUNIS-SK udelil 2. cenu v súťaži eLearning

Ročenka EUNIS-SK online

Konal sa prac. seminár Portál VŠ, CRŠ, KA

Zo stretnutia prac. skupín Portálu VŠ

Zo seminára Firmy 2015/2

Podpísanie memoranda o spolupráci EUNIS-SK a EUNIS-CZ

Účasť na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie

Zo seminára Firmy 2015/1

10. ročník medzinárodnej konferencie DiVAI 2014

Koncepcia informatizácie rezortu školstva – pripomienkovanie materiálu