Správy

Správy

Združenie EUNIS-SK oslávilo 25. výročie svojho vzniku

Consultancy workshop in Barcelona – outputs

Podpísané Memorandum so spoločnosťou ALVAO, novým podporujúcim členom EUNIS-SK

Digitálny ekosystém pre vzdelávanie

Informácie zo zasadnutia Predsedníctva ku konferencii UNINFOS 2022

Spolupráca EUNIS-SK a EUNIS-CZ obnovená Memorandom o spolupráci

Hlavná konferencia EUNIS-CZ – Špindlerův Mlýn 2022 a 25. výročie združenia EUNIS-CZ

Konal sa 21. ročník konferencie Sieťové a informačné technológie

Informácie prezidenta združenia k aktivitám združenia EUNIS-SK (apríl – máj 2022)

EUNIS-SK bol súčasťou úspešnej konferencie DIVAI 2022

Na významnom poste MIRRI Peter Kopáč

Výsledky volieb 2022

Konalo sa Valné zhromaždenie združenia

Opustil nás Jožko Kšiňan

Víťazi súťaže eLearning

Nové Predsedníctvo združenia

Výsledky prieskumu po konferencii UNINFOS 2019

IT v praxi – online prednáška pre študentov a zamestnancov vysokých škôl

Zúčastnili sme sa on-line konferencie Medzinárodné vedecké dni v sekcii Sieťové a informačné technológie

Prvé zasadnutie Predsedníctva združenia EUNIS-SK od konania Valného zhromaždenia

Nové Predsedníctvo EUNIS-SK a Dozorná rada

Odišiel Prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.

Zo zasadnutia Predsedníctva a stretnutia na MŠVVaŠ SR

Zasadalo Predsedníctvo združenia – 20. 9. 2019

Extrapolácie 2019 – História a budúcnosť IT na Slovensku

Stretnutie so zástupcami firmy Oracle

Licencovanie produktov ADOBE pre vysoké školy, ktoré sú členmi EUNIS-SK

Zo seminára SIT 2019

Stretnutie s predstaviteľmi exekutívy SR

Blahoželali sme akademikovi Ivanovi Planderovi

Zasadalo Predsednícto EUNIS-SK 11.10.2018