SIT 2019 – 13. 2. 2019

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci so združením EUNIS-SK pripravuje seminár Sieťové a informačné technológie.

Termín: 13. 2. 2019, začiatok o 9.h

Kľúčové prednášky:

  • Licencovanie Adobe produktov pre EUNIS Slovensko
  • IBM Cognos Analytics
  • Interaktívne riešenie zobrazovania vo vyučovacom procese
  • Portál VŠ a jeho zjednocovacia úloha
  • Prihlásené vystúpenia vysokých škôl (vedecké publikovanie, virtuálna realita vo výučbe)

Pozvánka s programom

Prihlásení účastníci

Rokovanie seminára bude možné sledovať aj naživo.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Organizačný výbor.