Pracovný seminár Portál VŠ, CRŠ, KA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu v spolupráci so združením EUNIS–SK organizuje pracovné stretnutie k problematike vybraných informačných systémov v oblasti vysokého školstva.

Miesto konania: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, pavilón CH, poslucháreň CH

Pracovné stretnutie je určené:

  • prorektorom/vedúcim zamestnancom vysokých škôl, ktorých zaujímajú možnosti využívania portálu vysokých škôl a jeho integrácie
    s informačnými systémami vysokej školy
  • prorektorom / vedúcim zamestnanom vysokých škôl, ktorí zodpovedajú a metodicky riadia oblasť registra študentov vysokej školy
  • zamestnancom vysokých škôl, ktorí sú poverenými osobami na spracúvanie osobných údajov študentov v centrálnom registri študentov

Program
Prihlasovanie
Pozvánka