Konal sa prac. seminár Portál VŠ, CRŠ, KA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu v spolupráci so združením EUNIS–SK zorganizovalo pracovné stretnutie k problematike vybraných informačných systémov v oblasti vysokého školstva. Pracovné stretnutie sa konalo 18. 6. 2015 pod názvom pracovný seminár Portál VŠ, CRŠ, KA.

Miesto konania: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, pavilón CH, poslucháreň CH

Program pracovného seminára:

Prezenčná listina
Fotogaléria