admin admin

admin admin

Konferencia DIVAI 2022

Vážené kolegyne, kolegovia, pozývame vás na 14. medzinárodnú vedeckú konferenciu DIVAI 2022 – Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike, ktorá sa uskutoční 2.-4. mája 2022 v Štúrove na Slovensku.  Termín na vloženie dokumentu je: 28. február 2022. Článok môžete nahrať do systému EasyChair:  Ďalšie informácie nájdete…

Program seminára SIT 2022

EUNIS-SK a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Vás pozývajú na seminár Sieťové a informačné technológie SIT 2022 Seminár sa bude konať pod záštitou rektorkySlovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitredoc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. 12. 5. 2022 (sekcia 5.2 MVD 2022 –…

Okrúhly stôl k digitálnej transformácii 18. mája o 15:30

EAB: Education Technology, Services, and Research organizuje pre členov združenia EUNIS okrúhly stôl na tému Digitálna transformácia. Na podujatie je potrebné sa prihlásiť. Text pozvánky: EAB is pleased to co-host this meeting with EUNIS, where senior university leaders from across Europe will discuss…