Konferencia UNINFOS 2021 – 21.-23. 9. 2021

Združenie EUNIS Slovensko a Žilinská univerzita v Žiline pozývajú záujemcov o informačné a komunikačné technológie v prostredí vysokých škôl na konferenciu UNINFOS 2021.

Termín: 21. – 23. septembra 2021

Realizácia: variantne v prezenčnom, hybridnom a alebo videokonferenčnom režime prostredníctvom MS Teams (podľa aktuálnych hygienických opatrení).

Cieľ konferencie:

Diskusia na témy:

  • Moderná univerzita
  • Život univerzity v digitálnom svete
  • Ako prispejú IKT k skvalitneniu vzdelávania na univerzitách

TEMATICKÉ OKRUHY:

  • Moderné trendy IKT a možnosti ich aplikácií na univerzitách
  • Riadenie kvality univerzít
  • Aplikácie IKT vo vzdelávaní, vede a výskume a podpore riadenia procesov univerzity
  • Skúsenosti a aplikácie dištančného vzdelávania na univerzitách

Dôležité termíny:
Zaslanie abstraktu: 10.9.2021
Potvrdenie o prijatí príspevku: 14.9.2021
Uzávierka prihlášok: 17.9.2021

Registrácia

Pokyny k abstraktom a prispevkom

Viac informácií