Aktuálne výzvy kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe – seminár 22. 3. 2023

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
MICROSOFT SLOVAKIA
AFCEA SLOVAKIA

pozývajú
na vzdelávací seminár s praktickou ukážkou
AKTUÁLNE VÝZVY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
VO VEREJNEJ SPRÁVE


v stredu 22. marca 2023

v priestoroch
Kongresového centra
Univerzity Komenského v Bratislave

Pozvánka