Zúčastnili sme sa rokovania na sekcii informatiky MŠVVaŠ SR

10. 8. 2016 sa zástupcovia združenia EUNIS-SK zúčastnili rokovania na sekcii informatiky MŠVVaŠ SR.

Účastníci rokovania:  

  • Ing. Martin Janáček, MŠVVaŠ SR, generálny riaditeľ sekcie informatiky (GR SI),
  • Mgr. Martin Horňák,  MŠVVaŠ SR, sekcia informatiky, odbor centrálneho informačného systému,
  • Ing. Ľubomír Bača, MŠVVaŠ SR, projektový manažér systému SAP-SOFIA
  • RNDr. Darina Tothová, PhD,  prezidentka združenia EUNIS-SK,
  • Ing. Jozef Koricina, viceprezident združenia EUNIS-SK,
  • doc. Ing. Milan Šujanský, CSc., člen Predsedníctva združenia EUNIS-SK.

Obsah rokovania:

Návrh spolupráce EUNIS-SK a MŠVVaŠ SR
Prerokovanie dôležitých otázok týkajúcich sa IKT na vysokých školách

Zápis z rokovania zástupcov EUNIS Slovensko na MŠVVaŠ SR
Príloha1  – projekt SIVVP
Príloha2 – List č. 9/2014/EUNIS zo dňa 3. 11. 2014 k dotáciám