Zúčastnili sme sa on-line konferencie Medzinárodné vedecké dni v sekcii Sieťové a informačné technológie

14. 5. 2020 sa 6 zástupcov 4 slovenských vysokých škôl v zastúpení združenia EUNIS-SK zúčastnilo medzinárodnej konferencie Medzinárodné vedecké dni v sekcii Sieťové a informačné technológie.

Boli to zástupcovia nasledovných vysokých škôl:

Žilinská univerzita v Žiline
Trnavská univerzita v Trnave
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fotogaléria

Záznam