Zo stretnutia pracovnej skupiny Informačná bezpečnosť

Fotodokumentácia zo stretnutia pracovnej skupiny Informačná bezpečnosť (autori fotografií: Ing. Jantošovič, Ing. Pisarský)