Zo seminára Vzdelávanie a súvisiace služby

18. 10. 2018 sme zorganizovali v spolupráci s CVTI SR a MŠVVaŠ SR seminár Vzdelávanie a súvisiace služby.

Účasť: 53 účastníkov    

1. časť    2. časť    3. časť    Fotogaléria

Zloženie účastníkov:

Manažment VŠ a fakúlt: 6
Vysokoškolskí učitelia: 21 (z toho 3 profesori)
Riaditelia centier IKT: 19
Ostatní: 8 (správca siete, IT admin, správca IKT systémový integrátor UIS, podpora používateľa)

Prihlasení (vrátane delegovaných rektorom)/Zúčastnení

Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika: 1/0
Akadémia Policajného zboru: 3/3
CVTI SR Bratislava: 7/6
Ekonomická univerzita v BA: 4/2
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a školstva SR: 1/1
Paneurópska vysoká škola: 1/1
Prešovská univerzita: 7/0
SAV: 1/1
Slovenská technická univerzita v BA: 2/2
Slovenská zdravotnícka univerzita: 3/3
SPU v Nitre: 5/5
Technická univerzita v Košiciach: 1/1
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne: 2/1
Trnavská univerzita v Trnave: 1/1
UKF v Nitre: 1/1
Univerzita J. Selyeho: 2/2
Univerzita Komenského v BA: 1/1
Univerzita Mateja Bela: 3/3
Vysoká škola DTI: 1/1
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne: 1/1
Vysoká škola muzických umení: 1/0
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, BA: 2/1
Žilinská univerzita v Žiline: 5/3