Zo seminára Firmy 2015/1

23. 4. 2015 sa konal seminár Firmy 2015/1, ktorý bol prvým seminárom firiem na vybrané a ponúknuté témy, ktoré sú zaujímavé pre vzdelávací proces, správu informačných systémov, resp. manažment vysokých škôl.
(pracovný seminár – formálne vystúpenia, neformálne diskusie, závery a odporúčania)

Program a anotácie

Prezentácie:

Úvod do správy identít – Ing. Radovan Semančík, PhD., spoločnosť Evolveum s.r.o.
Využitie Microsoft Dynamics Academic Alliance (DynAA) v akademickom prostredí – Vladimír Šurka, CRM konzultant Tempest a.s.
Google – služby a technológie pre vzdelávanie – Emanuele Cerroni, spoločnosť Noovle

Účasť
Fotografie z podujatia