Zasadnutie pracovnej skupiny Informačná bezpečnosť

Združenie EUNIS-SK pozýva záujemcov o informačnú bezpečnosť na vysokých školách na zasadnutie pracovnej skupiny Informačná bezpečnosť.

Termín: 10.5.2017, začiatok o 13.h

Miesto konania: Ekonomická fakulta, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica.
Upresnenie miestnosti, kde bude zasadnutie, bude oznámené až po tom, ako bude z prihlasovania jasnejší približný počet účastníkov.

Program:

  • Ustanovenie pracovnej skupiny, procesné otázky
  • Stav informačnej bezpečnosti na slovenských VŠ
  • Aktuálne problémy vysokých škôl v oblasti informačnej bezpečnosti
  • Návrh na plán činnosti pracovnej skupiny
  • Rôzne

Prihlasovanie