Z rokovania Predsedníctva EUNIS Slovensko na MŠVVaŠ SR

2. 10. 2017 Predsedníctvo združenia EUNIS-SK rokovalo na MŠVVaŠ SR s generálnym riaditeľom sekcie vysokých škôl Mgr. Jozefom Jurkovičom a Mgr. Martinom Horňákom, riaditeľom odboru centrálneho informačného systému, sekcie informatiky.

Hlavné témy rokovania:

Financovanie servisných nákladov cez rozpočty vysokých škôl
Oblasť nariadenia EP – GDPR
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR
Analytické listy
Interné akademické kapacity pre rozvoj IKT
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie SIVVP
 

Na zápise z rokovania sa pracuje.