Workshop Windows 10 v akademickom prostredí

Spoločnosti Microsoft Slovensko a exe, a.s. Vás pozývajú na workshop Windows 10 v akademickom prostredí.
„Spôsob kontinuálneho vylepšovania Windows 10 formou nových aktualizácií je záväzkom voči našim používateľom – mať vždy tú najbezpečnejšiu a najaktuálnejšiu verziu operačného systému. Tento nový spôsob fungovania Windows 10 prináša so sebou určité zmeny a organizácie sa na ne musia pripraviť, či už z pohľadu koncového používateľa alebo správcu. Zaujíma vás o aké zmeny ide?
Pozývame vás na jedinečný workshop zameraný na novinky, bezpečnosť, nasadenie a správu Windows 10 v akademickom prostredí.“

Workshop sa bude konať v rámci podujatí k 20. výročiu založenia združenia EUNIS-SK.

Miesto a čas: Kaštieľ Mojmírovce, 16:30 hod.

Prihlasovanie

Prihlásení účastníci