Workshop pre manažmenty vysokých škôl z príležitosti 20. výročia konania konferencií UNINFOS

Združenie EUNIS Slovensko a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Vás pozývajú na predkonferenčný deň medzinárodnej konferencie UNINFOS 2014: Workshop pre manažmenty vysokých škôl z príležitosti 20. výročia konania konferencií UNINFOS

Dátum a čas konania: 27. 10. 2014, 13. h
Miesto konania: Veľká zasadačka Rektorátu UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2

Program:

  • Vízia pre školu budúcnosti.
  • Informácie o realizovaných projektoch v oblasti integračných rozhraní medzi informačnými systémami vysokých škôl a rezortnými informačnými systémami.
  • Panelová diskusia k riadeniu a rozvoju IKT na univerzitách.

Viac informácií a registrácia tu.