Webináre pre vysoké školy – Témy

Téma: Service desk + asset management
Termín: 10.2.2021 14:00 – 15:30
Odkaz: Odkaz pro připojení
Prezentují: ALVAO

Anotace:
Jak efektivně spravovat různé druhy požadavků uživatelů v rámci celé organizace? Jak získat přehled o majetku v organizaci? To se dozvíte na webináři společnosti ALVAO, kde vám bude představen systém pro řešení požadavků personálu univerzity, spolu se systémem pro technickou evidenci majetku. Dozvíte se tedy, jak snadno centrálně evidovat a vyřizovat požadavky zaměstnanců na nové vybavení (včetně jejich schvalování, řešení poruch a havárií), požadavky studentů, případně jejich rodičů, směřované na univerzitu nebo její ubytovací zařízení. Rovněž vám bude představen systém pro technickou evidenci majetku, jeho technických vlastností a umístění, s možností evidence a správy zápůjček, jehož součástí je i správa licencí s automatickou detekcí HW a SW.

=======================================================================

Téma: Elektronizace procesů a agend
Termín: 24.2.2021 14:00 – 15:30
Odkaz: Odkaz pro připojení

Prezentují: Konica Minolta IT Solutions

Anotace:
Elektronizace různých procesů a agend je na univerzitách velmi aktuální téma a to nejen v souvislosti se současnou pandemickou situací. V dnešní době již uživatelé očekávají, že informační systémy a aplikace, včetně mobilních, budou poskytovat podporu pro všechny druhy procesů na univerzitách. Na tomto webináři vám budou představeny technologie společnosti Microsoft – Dynamics 365 a Power Platform, s ukázkami, jak lze např. řešit digitalizaci v oblasti správy výdajů včetně cestovních příkazů, digitalizaci procesů fyzické evidence a správy majetku s využitím mobilní aplikace na platformě Power Apps pro podporu procesů inventarizace s použitím čárového kódu, nebo digitalizaci komplexního procesu správy rozpočtů od vytvoření rozpočtu, přes jeho připomínkování po schválení, možné změny / revize rozpočtu, evidence skutečnosti rozpočtu od žádanky na čerpání přes její schválení, po vlastní čerpání, i vyhodnocení čerpání rozpočtu.

=======================================================================

Téma: Efektivní získávání nových kompetencí
Termín:
 10.3.2021 14:00 – 15:30
Odkaz: Odkaz pro připojení

Prezentují: Konica Minolta IT Solutions

Anotace:
Rozvoj lidských zdrojů vede k úspěšnému dosahování cílů jednotlivých týmů a investice do něj prospívají jak organizaci, tak jednotlivcům. Každý pracovník by měl mít dostatek příležitostí k co největšímu rozvoji svých dovedností a znalostí v souladu se svými schopnostmi a potřebami organizace. Vzdělávání jako takové je mimořádně silným nástrojem rozvoje kompetencí. Během tohoto webináře vám společnost Konica Minolta IT Solutions představí, jak za pomoci nástroje LMS365 postupně rozvíjet potenciál vašich pracovníků, sledovat nabývání nových kompetencí, využívat prvků gamifikace, ale i efektivně provádět zákonná školení (např. BOZP, GDPR apod.)

=======================================================================

Téma: Virtuální asistenti a jejich role v digitalizaci vztahu vysokých škol se studenty
Termín: 24.3.2021 14:00 – 15:30
Odkaz: Odkaz pro připojení

Prezentují: Feedyou

Anotace:
Jak přilákat dostatečné množství těch správných studentů ke studiu na vaší univerzitě prostřednictvím kombinace komunikace marketingové a lidské, jak pomoci studentům zorientovat se v prvních dnech, jak řešit požadavky na kolejích nebo jak pomoci s orientací v rámci kampusu pomocí digitálních tabulí? S tím vším vám mohou pomoci chatboti a voiceboti. Nasazení virtuálních asistentů v globálně využívaných komunikačních aplikacích typu Microsoft Teams pro interní komunikaci či Messenger a WhatsApp pro externí komunikaci má v příštích letech nahradit vyhledávání v interních nebo externích webových portálech či vyplňování specifických interních aplikací. Přijďte si poslechnout, jak vám v této oblasti může pomoci společnost Feedyou, která nabízí platformu pro virtuální asistenty s prvky umělé inteligence.