Webinár o bezplatnej štúdii migrácie do cloudu MS Azure a O365 – 28. októbra 2020, 9:30 – 11:00

Prečo vo svojej organizácii využívať cloud?
Ako preniesť svoju infraštruktúru do Azure či O365 a nepopáliť sa pri tom?
Čím začať a ako má vyzerať cieľový stav?

To sú len najčastejšie z otázok, ktoré riešia mnohí, pretože cloud je dnes súčasťou stratégie každej firmy a organizácie. Tieto otázky sú naliehavé a zároveň zložité, pretože azda niet zásadnejšej zmeny v IT, ako je cloud.

Nájsť odpovede pomáha Microsoft prostredníctvom vybraných partnerských firiem. Program Solution Assessment prepláca vypracovanie štúdií na rôzne témy, v ktorých môže cloud pomôcť a súvisia s digitalizáciou, modernizáciou pracovného prostredia, optimalizáciou hybridnej infraštruktúry, či kybernetickou bezpečnosťou.

Vie cloud pomôcť adresovať súčasné problémy aj budúce výzvy? Štúdia Solution Assessment vyváži možné prínosy migrácie do cloudu so súvisiacou prácnosťou. Jej súčasťou je migračný plán.

Chcete vedieť viac?

Zaregistrujte sa prostredníctvom online formulára.

Webinár sa uskutoční 28. októbra 2020, v čase 9:30 – 11:00 prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Tešíme sa na vás.

S pozdravom

Miloš Murza, Key Account Manager
website: www.exe.sk