Výsledky volieb 2022

Dňa 27. 1. 2022 sa uskutočnili na zasadnutí Výkonného výboru združenia EUNIS-SK voľby za Prezidenta, Viceprezidenta a členov Predsedníctva združenia EUNIS-SK. Zasadnutie prebiehalo online v prostredí MS Teams.

Z 20. oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 18 zástupcov vysokých škôl v združení EUNIS-SK, členov Výkonného výboru združenia.
Voľby prebiehali v prostredí OnVote Žilinskej univerzity v Žiline.

Zloženie Predsedníctva združenia EUNIS-SK:

Prezident: Ing. Vladimír Pisarský, riaditeľ Centra výpočtovej techniky Prešovskej univerzity v Prešove

Viceprezident: Ing Jozef Koricina, riaditeľ Centra informačných systémov Trnavskej univerzity v Trnave

Členovia:

doc. Ing. Martin ChovanecPhD., riaditeľ Ústavu výpočtovej techniky Technickej univerzity v Košiciach
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., prorektor Žilinskej univerzity v Žiline
Ing. Jozef Siláči, riaditeľ Ústavu automatizácie a komunikácie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Správa Volebnej komisie

Fotodokumentácia – Kópie obrazoviek