Výročná konferencia UNINFOS

Konferencia UNINFOS 2015 sa bude konať v dňoch: 26.-28.10.2015

Miesto konania:
Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici
Polyfunkčný objekt SZU, Bernolákova 8, 974 05