Vylosované poradie firiem na konferenciu Informačné technológie pre vysoké školy

21.4.2017 bolo na zasadnuti Predsednictva zdruzenia EUNIS-SK vylosovane poradie firiem, pod ktorym firmy vystupia na konferencii.
Poradie vylosovala nezavisla pozorovatelka, a to studentka 5. rocnika FEM SPU v Nitre Adriana Miškovičová (nazvy firiem boli napisane na listockoch, studentka vyberala listocky  po poradi 1-8, akceptovali sme jednu poziadavku na spolocnu prezentaciu, preto nie 9).
Pritomni boli: Darina Tothova, Jozef Koricina, Jozef Ksinan, Adriana Miskovicova.

Ide o uzatvorenú konferenciu pre súčasných a bývalých členov Valného zhromaždenia EUNIS-SK a pozvaných hostí k 20. výročiu založenia EUNIS-SK.

Pre všetkých záujemcov sa bude konať konferencia UNINFOS 2017 v dňoch 25.-27.10.2017 na UCM v Trnave.