Výkonný výbor

Ekonomická Univerzita v BratislaveIng. Martin Novák
Katolícka univerzita v RužomberkuIng. Vendelín Ružička
Prešovská univerzita v PrešoveIng. Vladimír Pisarský
Slovenská poľnohospodárska univerzita v NitreRNDr. Darina Tóthová, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzitaRadoslav Suchár
Slovenská technická univerzita v Bratislaveprof. Ing. Pavol Horváth, PhD.
Technická univerzita v Košiciachdoc. Ing. Martin Chovanec, PhD.
Technická univerzita vo ZvoleneIng. Jana Námešná
Trenčianska univerzita v TrenčíneIng. Peter Franko
Trnavská univerzita v TrnaveIng. Jozef Koricina
Univerzita J. SelyehoMgr. Péter Zakar
Univerzita Komenského v BratislaveIng. Pavel Beňo, Ph.D.
Univerzita Konštantína Filozofa v NitreRNDr. Július Jenis
Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciMgr. Jozef Siláči
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachIng. Jozef Jantošovič
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveIng. Jozef Kšinan
Vysoká škola múzických umení v BratislaveMgr. Michal Lenhart
Žilinská univerzita v Žiline