Víťazi súťaže eLearning

Univerzita Hradec Králové, České vysoké učení technické v Praze a zájmové združenie EUNIS-CZ v spolupráci so združením EUNIS-SK, Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání a Českou společností pro systémovou integraci usporiadalo 20. ročník súťaže eLearning.

Súťaž, v ktorej bolo prezentovaných 9 elektronických kurzov a objektov prebehla 2. 9. 2021.

Súťaž mala veľmi vysokú úroveň, všetky prezentované e-kurzy a e-objekty boli veľmi hodnotné.

Víťazi súťaže:

1. cena (EUNIS-CZ): Petr Beremlijski, Petra Vondráková, Technická univerzita v Ostrave, Fakulta elektrotechniky a informatiky: PRAX MATEMATIKY S MATH4STUDENT VSB
2. cena (EUNIS-SK): Tomáš Zeman, Marek Nevosad, Jaromír Hrad, Jiří Holeček, Ivan Pravda, CTU v Prahe: Otvorenie prostredia digitálnych vzdelávacích zdrojov vovcr.cz
3. cena (EUNIS-CZ): Patrik Voštinár, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied: ELEARNINGOVÝ KURZ – BBC MICRO:BIT
cena ČADUV: Peter Hockicko, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačních technológií: VIDEOANALÝZY REÁLNYCH FYZIKÁLNYCH DEJOV

Víťazom, ale aj ďalším zúčastneným srdečne blahoželáme!!!