UNINFOS 2024

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujem si Vám zaslať pozvánku na konferenciu Uninfos 2024 ktorá sa bude konať 12.6. až 14.6.2024 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Bližšie informácie nájdete na uninfos2024.upjs.sk.

Prosím o jej distribúciu medzi kolegami v rámci Vašich univerzít.

Teším sa na stretnutie s Vami.

S pozdravom

Ing. Jozef Jantošovič
Riaditeľ CIaKT
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 040 01 Košice
T: + 421 55 234 1501
M: + 421 917 734 179
E: jozef.jantosovic@upjs.sk
https://www.upjs.sk