UNINFOS 2023 – 14.-16.6.2023 – registrácia otvorená

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľujem si Vás v mene organizátorov pozvať na konferenciu UNINFOS 2023, ktorá sa uskutoční v dňoch 14. 6. – 16. 6. 2023 na Prešovskej univerzite v Prešove. V rámci konferencie sa uskutočnia aj oslavy 25. výročia založenia združenia EUNIS Slovensko a zasadnutie Výkonného výboru EUNIS Slovensko. Po 3 rokoch konania len online podujatí EUNIS Slovensko, je to zároveň dlho očakávaný návrat ku konferencii v klasickom formáte.

Pozvánka na konferenciu.

Registrácia

Ďalšie podrobné informácie (napr. termíny, poplatky, pokyny pre autorov, možnosti dopravy, ubytovania, stravovania, fotografie miesta konania), ako aj už otvorenú možnosť registrácie, nájdete na webovej stránke konferencie: https://uninfos2023.unipo.sk/

Prosíme všetkých záujemcov o predbežnú registráciu najneskôr do 9. 5. 2023. Údaje z registrácie sa dajú v prípade potreby dodatočne meniť aj po vykonaní registrácie (vrátane dohrania či výmeny príspevku), inštrukcie budú zaslané registrovaným účastníkom e-mailom.

V prípade Vášho záujmu o vystúpenie s príspevkom, neprehliadnite prosím termín doručenia príspevku v elektronickej forme. Príspevky z konferencie, po potvrdení súhlasu autorov, budú publikované v pripravovanej Ročenke EUNIS-SK 2023.

Tešíme sa na Vašu účasť.

S úctou

Vladimír Pisarský
EUNIS Slovensko
so sídlom

Prešovská univerzita v Prešove
Centrum výpočtovej techniky
Ul. 17. novembra 1
080 01 Prešov
****************************
T/  +421 51 7570 191
E/   office@eunis.sk
W/  https://www.eunis.sk/

Súbory: 

Image icon uninfos2023.jpg