UNINFOS 2022 (14.-15.12.2022) – zmena formátu v roku 2022

UNINFOS 2022

Pripravovaná výročná konferencia UNINFOS 2022, ktorej súčasťou mali byť oslavy 25. výročia založenia združenia EUNIS-SK, sa prekladá na 1. polovicu roku 2023. Bližšie informácie budú oznámené na zasadnutí VV združenia EUNIS-SK.

V termíne pôvodnej konferencie, a to 14. – 15. 12. 2022, sa bude konať iný formát konferencie, a to seminár UNINFOS 2022, na ktorom vystúpia podporujúci členovia združenia a spriatelené firmy. Program bude čoskoro zverejnený.