UNINFOS 2019 z archívu

Prostredníctvom Národnej teleprezentačnej infraštruktúry (NTI) je možné vidieť archívne záznamy z priebehu konferencie UNINFOS 2019.

Dva workshopy s veľmi dobrým ohlasom, zaujímavé prednášky partnerských firiem konferencie, podnetné vystúpenia zástupcov vysokých škôl, ako i Panelovú diskusiu a prednášku o vládnom cloude – to všetko môžete nájsť tu.