Účasť na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie

19. 5. 2015 sa zástupcovia združenia EUNIS-SK, a to RNDr. Darina Tothová, PhD., prezidentka združenia a Ing. Jozef Koricina, viceprezident združenia, zúčastnili na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie.

Vzhľadom ku krátkemu časovému priestoru, nebolo možné podať informáciu o stave IKT na slovenských vysokých školách a o aktivitách združenia EUNIS-SK podľa predstáv zástupcov združenia, preto v súbore SRK2015.pdf zverejňujeme celú prezentáciu.

Súbory: 

PDF icon 1. časť prezentácie

PDF icon 2. časť prezentácie

PDF icon 3. časť prezentácie