Stretnutie so zástupcami firmy Oracle

17. 7. 2019 sa uskutočnilo stretnutie prezidentky združenia EUNIS-SK a zástupcu firmy Oracle v EUNIS-SK p. Darka Jurekovića. Hlavným bodom rokovania boli námety na ďalšiu spoluprácu a účasť na konferencii UNINFOS 2019.


7. 8. 2019 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie so zástupcom firmy Oracle Mgr. Martinom Justhom, ktorého hlavným bodom bolo obnovenie prác na Memorande o spolupráci medzi EUNIS-SK a Oracle Slovensko.

Fotogaléria.