Slávnostné Valné zhromaždenie EUNIS-SK

Prezidentka združenia využila právo zvolať v zmysle Stanov združenia mimoriadne Valné zhromaždenie EUNIS-SK, ktoré sa uskutočnilo v podvečer 18. 5. 2017 a nieslo sa v slávnostnom duchu, nakoľko na ňom bol vytvorený priestor pre milé stretnutia, rozhovory, spomienky. Zúčastnili sa na ňom súčasní členovia – zástupcovia VŠ a firiem, ako aj bývalí zástupcovia VŠ v združení, zástupcovia združenia EUNIS-CZ, s ktorým EUNIS-SK uzatvorilo Memorandum o spolupráci v roku 2015, niekoľko zástupcov firiem, ktoré vyvíjajú aktivity pre vysoké školy. Pozvanie prijali aj 2 zástupcovia MŠVVaŠ SR.

Viac.

Fotogaléria.