Školenie SystemCenter pre administrátorov VŠ

MŠVVaŠ SR a spoločnosti Microsoft Slovensko a exe, a.s. organizujú pre nás školenie SystemCenter pre administrátorov VŠ

Termín konania školenia: 5.6.2017 – 9.6.2017 (5 dňové školenie), od 9.00 hod. do 16.00 hod.

Miesto konania školenia: Microsoft Slovakia s.r.o., Apollo Business Center II, Block E, Prievozská 4D, 82109, Bratislava

Školenie bude realizované formou HandOn Lab-u, teda bude možnosť priamo získané vedomosti vyskúšať v praxi.

Osnova školenia:

  • komponenty a súčasti System Center Configuration Manager (čo sú a ako fungujú jednotlivé role, základná správa a monitoring)
  • možnosti nasadenia SCCM agenta na cieľové počítače
  • hardware a software inventory
  • tvorba kolekcií (skupín) systémov na základe hw a sw inventory
  • príprava na deployment operačného systému – nasadenie Windows 10, migrácia z Windows 7, ovládače
  • príprava inštalačných balíčkov aplikácií
  • patch management, teda WSUS
  • reporting, backup, RBAC a iné témy na záver

Registrácia na školenie je nevyhnutná do konca pracovnej doby 29. 5. 2017.