Školenie: Použitie výmenných formátov medzi Portálom VŠ a informačnými systémami VŠ

Základné údaje

Dátum: 25. August 2009 – 9:30

Dĺžka trvania: 8 hod

Miesto konania: 

Slovenská poľnohospodárska knižnica (SlPK) pri SPU v Nitre,
Štúrova 51,
Nitra 94901

Stručný popis

Združenie EUNIS-SK a hlavní riešitelia celoštátnych projektov Portál VŠ a Elektronizácia prihlasovania na VŠ Vás pozývajú na školenie Použitie výmenných formátov medzi Portálom VŠ a informačnými systémami vysokých škôl, resp. fakúlt.

Ďalšie údaje

Použitie výmenných formátov medzi Portálom VŠ a informačnými systémami vysokých škôl, resp. fakúlt

Výmena informácií sa týka modulov:

  • Informácie o vysokej škole.
  • Konferencie a semináre.
  • E-vzdelávanie.
  • Centrálna elektronická prihláška.

Uzávierka záväzných prihlášok je dňa 20. augusta 2009. Registrácia je povinná z dôvodu rezervácie stravy, v prípade väčšieho záujmu rozdelenia školenia na 2 dni.

Termín: 25. august 2009, od 9.30 h do 17.h Miesto konania: SlPK pri SPU v Nitre, Štúrova 51, Nitra