Školenia k Office 365

Na základe výsledkov prieskumu, ktorý prebehol u členov združenia EUNIS-SK v mesiacoch september a november k produktom dodávaným prostredníctvom zmluvy “O DODÁVKE SOFTVÉRU V LICENČNOM PROGRAME MICROSOFT CAMPUS AND SCHOOL – ENROLLMENT FOR EDUCATION SOLUTIONS (EES) A O DODÁVKE SÚVISIACICH SLUŽIEB”
organizujeme prvú etapu školení k produktom OFFICE 365 na 4 VŠ, a to na:

Ekonomickej univerzite v Bratislave, Žilinskej univerzite v Žiline, Prešovskej univerzite v Prešove a Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Školení sa môžu zúčastniť aj záujemcovia z iných VŠ, nielen usporiadateľskej VŠ. Registrácia je nevyhnutná.

Ďalšie školenia sa uskutočnia v roku 2017.

Lektorské náklady hradí MŠVVaŠ SR.

Registrácia