SIT 2022 – 11. – 12. 5. 2022

Seminár SIT 2022 sa bude konať ako súčasť Medzinárodných vedeckých dní (ISD 2022) 11. – 12. mája 2022. Viac informácií.

Je to už 21. ročník seminára. Od roku 2014 sa stal seminár SIT celoslovenským seminárom (dovtedy bol celoškolským seminárom s účasťou hostí z iných vysokých škôl) a už tretíkrát je súčasťou Medzinárodných vedeckých dní.
Seminár dáva priestor na prezentáciu nových technológií, projektov, výmenu skúseností a poznatkov z oblasti IKT zamestnancom vysokých škôl.

Registrácia pre účastníkov s možnosťou publikovania v zborníku ISD je tu.

Prihlásenie pre účastníkov SIT 2022 v Nitre (bez možnosti publikovať v zborníku ISD, ale s možnosťou publikovať v slovenčine v zborníku zo SIT) je možné tu.

Všetky prijaté príspevky budú uverejnené v zborníku.
Prvých 10 záujemcov o publikovanie vo vedeckom zborníku v anglickom jazyku bude mať účasť na konferencii hradenú združením EUNIS-SK. Pre ďalších záujemcov o publikovanie v tomto zborníku platia poplatky zverejnené tu. Zborník bude zaslaný na vyhodnotenie a indexáciu do vedeckých databáz.
Každý článok bude mať pridelený identifikátor DOI.


Záujemcovia o publikovanie v zborníku v slovenčine s ISBN neplatia žiadny poplatok, ako i účastníci bez príspevku.

Prihlasovanie s poplatkom a záujmom o iné sekcie, ako je sekcia Nové dimenzie vo vzdelávaní a používaní IKT (spolu s jej podsekciami) je možné tu, kde sa môže registrovať aj v poradí 11. záujemca o vystúpenie a publikovanie v angličnine bez úhrady zo strany EUNIS-SK.

Prihlasovanie na seminár SIT je dostupné od 21. 2. 2022 na adrese: https://spu.fem.uniag.sk/sit2022/.

Termíny na registráciu s vložením príspevku bol predĺžený do 4. 3. 2022.
Sledujte informácie v oznamoch na webe združenia EUNIS-SK (www.eunis.sk), ako i na stránkach seminára SIT 2022.

Srdečne pozývame.

Za organizačný výbor

Darina Tothová