SIT 2018 – 1. informácia

Pozývame Vás na seminár SIT 2018, ktorý sa bude konať ako sekcia medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vedecké dni 2018 v dňoch 16.-17. 5. 2018 na SPU v Nitre.

Pre aktívnych účastníkov je to príležitosť publikovať v zborníku indexovanom vo WOS (v anglickom jazyku), nakoľko príspevky konferencie MVD 2016 boli uverejnené vo WOS databáze, príspevky MVD 2018 taktiež prejdú výberovým procesom Thomson Reuters.

Pozvánka

Program

Prihlasovanie cez web MVD

Registrácia cez stránku SIT

web konferencie